Maklumat Pelayanan

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANTUL


 

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

 

Bantul, 20 Januari 2021

Kepala Dinas

 

 

Drs. Didik Warsito, M.Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 196309151990031008